Тести та контрольні роботи


Розрахункові задачі з теми «Архімедова сила»
1. Куля- зонд, об’єм якої 8м3, біля поверхні землі перед запуском була заповнена гелієм. Визначне підіймальну сила кулі-зонда (ρпов=1,29 кг/м3, ρгелію=0,19кг/м3,).
2.Оболонка аеростату, який утримується біля поверхні Землі, важить 550 Н і містить 350 м3 газу густиною 0,6 кг/ м3. Визначте силу, за допомогою якої можна утримати аеростат (ρпов=1,29 кг\м3).
3. Скільки чоловік масою по 70 кг може підняти повітряна куля об’ємом 8000 м3, заповнена гелієм, якщо оболонка та баланс важить 5000Н (ρв=1,29 кг/м3, ρгелію=0,19кг/м3,)?
4. Визначте найменший об’єм кулі, наповненої воднем (ρвод= 1,29 кг/м3) і здатної підняти людину масою 70кг на висоту 100м за 30с. Маса оболонки кулі з гондолою 20кг, густина повітря 1,3 кг\м3. Опором та зміною густини повітря знехтувати.

5. Залізний кубик плаває в ртуті. Зверху ртуті наливають води так, що вона покриває кубик. Визначте висоту шару води. Ребро кубика 10см (ρводи =1000кг\м3).
6. Пустотіла мідна куля важить у повітрі 3Н , а у воді 2Н . Визначте об'єм внутрішньої порожнини в кулі (ρміді =8900кг\м3, ρводи =1000кг\м3).
7. Якої маси камінь необхідно покласти на плоску крижину завтовшки 20см, щоб він разом із крижиною повністю занурився у воду, якщо площа крижини 1м2криги = 900кг\м3, ρкаменю = 2200кг\м3)?

8. Яке найменше число колод завтовшки 8см і площею поперечного перерізу 200см2 треба взяти для плоту, на якому можна було б переправити через річку вантажну машину масою 4000кг (ρдерева = 600кг\м3, ρводи= 1000кг\м3)?
9. Визначте найменшу площу плоскої крижини завтовшки 40см, яка утримала на воді людину масою 75кг (ρкриги=900кг\м3, ρводи=1000кг\м3).
10. Пустотіла куля, відлита із свинцю, плаває у воді, занурившись рівно на половину. Знайдіть об’єм внутрішньої порожнини кулі масою 5 кг.

11. Крижина площею 1м2 і заввишки 40 см плаває у воді. Яку роботу треба виконати, щоб повністю занурити крижину у воду?

12. Тіло масою 20кг і об’єм 1 л знаходиться в озері на глибині 5м. Яку роботу необхідно виконати, щоб підняти тіло на висоту 5м над поверхнею води (ρводи=1000кг\м3).
13. Один кінець нитки закріплений на дні, а другий - приєднаний до коркового поплавка. При цьому 0,75 всього об’єму поплавка занурено у воду. Визначте силу натягу, якщо маса поплавка 2кг(ρкорка=200кг\м3, ρводи=1000кг\м3).
14. З якої висоти має падати тіло, густина якого 400кг/м3,щоб воно занурилось у воду на глибину 6м? Опір води і повітря під час руху тіла не враховувати (ρводи=1000кг\м3).
15.Тонка однорідна паличка шарнірно закріплена за верхній кінець.Нижній кінець палички занурений у воду.В момент рівноваги під водою знаходиться 1/3 частина довжини палички. Визначте густину речовини палички ρводи=1000кг\м3).


Контрольна робота№2
Варіант 1
1.(1 бал) Архімедова сила визначається за формулою:
а) F=kx; б) F=μN;
в) F=mg; г) F=ρpgVт;

2.(1 бал) Приладом для вимірювання атмосферного тиску є:
а)монометр; б)барометр; в)динамометр.

3.(1 бал) Одиницею момента сили є:
а) Па; б) Н∙м; в)Н/м; г)Н.

4.(1 бал) Що таке важіль?

5.(2 бали).Визначити жорсткість пружини, яка під дією сили 2H видовжилась на 4 см

6. (3 бали) Повітряну кулю об'ємом 1500 м3 наповнено воднем. Чи зможе вона підняти в повітря вантаж 3500 Н (5 пасажирів), якщо вага оболонки 2500Н ?

7.(3 бали) Вантаж якої маси можна підняти за допомогою рухомого блока, вага якого 20 Н, прикладаючи до вільного кінця мотузки зусилля 320 Н ?
Варіант 1
1.(1 бал) За якою формулою обчислюють силу тяжіння?
а) F=kx; б) F=μN;
в) F=mg; г) F=ρpgVт;
2.(1 бал) Одиницею водотонажності є:
а) Н; б)кг; в)Н ∙м; г)Н/м

3.(1 бал) За якої умови тіло в рідині вспливає?
а)Fт > Fа; б) Fа =Fт; в)Fт < Fа ;
4.(1 бал) Який тиск називається нормальний?

5.(2 бали).Тиск рідини в цистерні на глибині 3 м дорівнює 29 400 Па. Якою рідиною наповнено цистерну?

6. (3 бали) Посудину з площею дна 250 см2 наповнена ртуттю на висоту 70 см. Визначити тиск і силу тиску ртуті на дно посудини.

7.(3 бали) Довше плече важеля 60 см, а коротше20 см. До довшого плеча прикладена сила 25 Н. Яку силу слід прикласти до короткого плеча. Щоб важіль був у рівновазі? Зробіть рисунок.

Варіант 3
1.(1 бал) За якою формулою обчислюють силу пружності ?
а) F=kx; б) F=μN;
в) F=mg; г) F=ρpgVт;
2.(1 бал) Порівняйте 0,15 кН і 15 Н
а) 0,15 кН = 15 Н
б) 0,15кН > 15 Н
в) 0,15 кН < 15 Н
3.(1 бал) Одиницею тиску є :
а) Н; б) кг; в) Н ∙ м
г) Па; д) Н/м
4.(1 бал) Як формулюється закон Гука ?
5.(2 бали). На якій глибині моря тиск води дорівнює 600 кПа ?
6. (3 бали) Який тиск на фундамент чинить заводський димар висотою 72 м , складений з червоної цегли ?
( Густина цегли 0,9 г/см3 )
7.(3 бали) Куля-зонд об’ємом 10 м3 наповнена воднем . Яка піднімальна сила кулі , якщо маса її 0,8 кг ?


Варіант 4

1.(1 бал) За якою формулою обчислюють силу тертя ?
а) F=kx; б) F=μN;
в) F=mg; г) F=ρpgVт;

2.(1 бал) Порівняйте ) 0,02 кН і 200 Н
а) 0,02 кН = 200 Н
б) 0,02 кН > 200 Н
в) 0,02 кН < 200 Н

3.(1 бал) Одиницею ваги є :
а) Н; б) кг; в) Н ∙ м
г) Па; д) Н/м

4.(1 бал) Що називають ватерлінією судна ?
5.(2 бал) Яка площа великого поршня гідравлічного преса,якщо він тисне з силою 50 кН при дії сили 100 Н на малий поршень площею 4 см?
6.(3 бали) На якій висоті летить літак,якщо барометр у кабіні пілота показує 75 мм.рт.ст.,а на поверхні Землі тиск нормальний?
7.(3 бали) Коротке плече важеля 20 см,довше-40 см.До короткого плеча прикладено силу 70 Н.Яку слід прикласти до довшого плеча,щоб важіль був у рівновазі?Зробіть рисунок.Варіант 5
1.(1 бал) За якою формулою обчислюють вагу?
а) Р=mg б) p=F / S;
в) р= ρgh; г) p=FS;

2.(1 бал) Прилад для вимірювання тиску рідин є:
а) барометр;
б) манометр;
в) динамометр.

3.(1 бал) За якої умови тіло в рідинах тоне?
а)FА > Fт б) FА = Fт в) FА <Fт

4. (1 бал) Як формулюється закон Паскаля ?

5.(2 бали)Лижник масою 75 кг стоїть на лижах. Довжина кожної лижі 2,1 м, а довжина 10 см .Визначити тиск який чинить лижник на сніг.

6. (3 бали) Ваги бетонної балки 8800 Н, об’єм 400 000 см. Яку силу треба прикласти щоб тримати цю балку у воді.
7. (3 бали) На кінцях важелях діють сили 3 Н і 15 Н, відстань від точки опори до меншої сили 5 см. Визначте довжину важеля, якщо він перебуває в рівновазі. Зробіть рисунок.


Варіант 6
  1. (1 бал) За якою формулою обчислюють тиск рідин
а) p=mg; б)p=F/S;
в) р= ρgh; г) p=FS;

2. (1 бал) Приклад для вимірювання сили є
А) Барометр
Б) Манометр
В) Динамометр
  1. (1 бал) Одиницею підіймальної сили аеростата є:
а) Н; б) Па; в) кг; г)Н/м; д)Н*м.
4. (1 бал) Як формулюється закон Архімеда?
5. (2 бали) Який тиск на підлогу чинить хлопчик, маса якого 48 кг, а площа підошви його ступні 160 см2?
  1. (3 бали) Коротке плече важеля 12 см, довше 36 см. До короткого плеча прикладено силу 90 Н. Яку силу слід прикласти до довшого плеча, щоб важіль був у рівновазі? Зробіть рисунок
  2. (3 бали) Радіозонт об’ємом 12 м наповнено гелієм, маса його оболонки 0,45 кг. Яку максимальну вагу може мати радіоапаратуру, встановлена на ньому?
Контрольна  робота
Електричний   струм  у різниці середовищах
І варіант
1. Продовжте речення.
Опір напівпровідників:
А.    Зростає з підвищенням температури.
Б.     Зменшується під дією світла.
В.    Зменшується як у разі підвищення температури, так і під дією видимого світла.
2. Якого типу провідність буде мати Германій, якщо до нього додати невелику кількість цинку?
3. При електролізі розчину сульфатної кислоти за 2,5 год  виділилося  0,45 г водню. Визначте опір розчину, якщо потужність струму 32,5 Вт  (k=0,01· 10-6 кг\Кл).
4. Нікелювання металевої пластинки з площею поверхні 48см2  тривало 4год
при силі струму 0,15 А. Визначте товщину шару нікелю  (k=0,3· 10-6  кг\Кл).

ІІ варіант
1. Продовжте речення.
Опір газів:
А.    Зростає вразі підвищенням температури.
Б.     Зменшується під дією світла.
В.    Зменшується  у разі підвищення температури.
2. Чиста дистильована вода й кухонна сіль є ізоляторами. Чому розчин солі у воді є провідником?
3. Під час електролізу розчину сульфатної кислоти за 50 хв виділилося 3г водню. Визначте потужність, яка витрачається на нагрівання електроліту, якщо його опір 0,4 Ом                      (k=0,01· 10-6  кг\Кл).
4. Для сріблення ложок через розчин срібла протягом 5 год пропускають струм силою 1,8 А. Катодом є 12 ложок, площа поверхні кожною з яких   50 см. Визначте товщину шару срібла, що відкладається на ложках (k=1,12· 10-6  кг\Кл).

Контрольна  робота
Електричний   струм  у різниці середовищах
І варіант
1. Продовжте речення.
Опір напівпровідників:
А.    Зростає з підвищенням температури.
Б.     Зменшується під дією світла.
В.    Зменшується як у разі підвищення температури, так і під дією видимого світла.
2. Якого типу провідність буде мати Германій, якщо до нього додати невелику кількість цинку?
3. При електролізі розчину сульфатної кислоти за 2,5 год виділилося 0,45 г водню. Визначте опір розчину, якщо потужність струму 32,5 Вт   (k=0,01· 10-6 кг\Кл).
4. Нікелювання металевої пластинки з площею поверхні 48см2  тривало 4год
при силі струму о,15 А. Визначте товщину шару нікелю  ( k=0,3· 10-6  кг\Кл).

ІІ варіант
1. Продовжте речення.
Опір газів:
А.    Зростає вразі підвищенням температури.
Б.     Зменшується під дією світла.
В.    Зменшується  у разі підвищення температури.
2. Чиста дистильована вода й кухонна сіль є ізоляторами. Чому розчин солі у воді є провідником?
3. Під час електролізу розчину сульфатної кислоти за 50 хв виділилося 3г водню. Визначте потужність,  яка витрачається на нагрівання електроліту, якщо його опір 0,4 Ом                    (k=0,01· 10-6  кг\Кл).
4. Для сріблення ложок через розчин срібла протягом 5 год пропускають струм силою 1,8 А. Катодом є 12 ложок, площа поверхні кожною з яких       50 см. Визначте товщину шару срібла, що відкладається на ложках   (k=1,12· 10-6  кг\Кл)

Контрольна  робота
Магнітне поле
І варіант
1. Виберіть правильне твердження.
З досліду Ерстеда випливає, що:
А. провідник, по якому тече струм, діє на електричні заряди;
Б. магнітна стрілка орієнтується поблизу провідника зі струмом;
В. два провідники взаємодіють один з одним.
2. Наведіть приклади явищ, що вказують на існування магнітного поля Землі.
3.Додайте відповіді на запитання.
 а) По провіднику ( рис. 1) тече електричний струм. Визначте, у якому напрямку зорієнтується магнітна стрілка, якщо її розмістити у точці А.
На рис.2 зображена котушка зі струмом. Визначте, який кінець котушки проявляє властивості північного магнітного полюса.
4.На рис.5 показано провідник зі струмом, що знаходиться в магнітному полі, напрямленому від нас. Сформулюйте і розв’яжіть задачу.
ІІ варіант
  1. Виберіть правильне твердження.
 Залізні ошурки в магнітному полі прямого струму розміщуються:
А. хаотично;
 Б. по прямих лініях;
В. по замкнутих кривих, що охоплюють провідник.
2. Запропонуйте, як вийняти сталеву шпильку зі скляної пляшки, не перекидаючи пляшку і не занурюючи у пляшку будь – який предмет.
3. Додайте відповідні на запитання.
 а) По провіднику  ( рис.3) тече електричний струм. Визначте, у якому напрямку зорієнтується магнітна стрілка, якщо її розмістити у точці В.
 4.На рис.6 показано провідник зі струмом, що знаходиться в магнітному полі . Сформулюйте і розв’яжіть задачу.Атомне ядро 
I варіант
1. Виберіть правильне твердження.
У контейнері міститься джерело α-частинок.
А.      α-частинки являють собою кванти електромагнітного випромінювання;
Б.      α-частинки являють собою ядра ятомів Гелію;
В.      α-частинки мають позитивний електричний заряд.
2. Впишіть пропущене у такій ядерній реакції :
3. Період піврозпаду Іоду-131 дорівнює 8 діб. Скільки відсотків початкової кількості атомів Іоду-131 залишиться через 36 діб.
4.Як радіоактивні ізотопи використовуються у  промисловості, сільському господарстві, медицині ?
II варіант
1.     Виберіть правильне твердження.
В результаті радіоактивного розпаду ядро Плутонію          перетворилося в ядро Урану        .
А. відбувся   α-розпад ;
Б. відбувся β-розпад ;
В. число протонів у ядрі зменшилось на 4.
2. Впишіть пропущене у такій ядерній реакції :
3. Період розпаду Силену – 75 дорівнює 120 діб. Скільки відсотків атомів цього ізотопу розпадеться за 420 діб.
4. Як радіація впливає на людину ? Які є методи захисту від неї?

Теплові явища. Агрегатний стан речовини.
Варіант 1
1.    Молекули в кристалах розташовані:
а) у строгому порядку; б) в безпорядку.

2.    Випарюванням називають явище:
а) переходу молекул у пару з поверхні та всередині рідини;
б) переходу молекул з рідини в пару;
в) переходу молекул з пару в рідину.

3.    На що використовується енергія, яку отримує рідина під час кипіння?
     а) на створення пару;
     б) на підвищення температури рідини;
     в) на підвищення температури пари.

4.    За температури плавлення внутрішня енергія тіла у твердому стані:
а) більша;          б) менша;
в) дорівнює внутрішній енергії у стані рідини.

5. Під час охолодження тіла середня швидкість руху молекул:
а) не змінюється    б) збільшується   в) зменшується.

6. При нагріванні тіл сили, що утримують молекули:
а) не змінюються   б) збільшуються   в) зменшуються.

7. Якщо нема притоку енергії до рідини від інших тіл, то при її випаровуванні температура:
а) не змінюється     б) збільшується   в) зменшується.

8.У тарілку та склянку налили воду однакової маси. З якої посудини випарюється за однакових умов?
а) З тарілки;
б) зі склянки
в) час випарювання однаковий, оскільки кількість води в цих сосудах однакова.

9. Під час сильного снігопаду взимку температура повітря;
а) Збільшується   б) зменшується   в) не змінюється

10. Сублімація – це:
а) випаровування води;
б) випаровування твердих тіл;
в) замерзання води
                       Варіант 2

1. При нагріванні тіл середня швидкість руху молекул:
а) не змінюється;  б) збільшується;  в) зменшується.

2. Випаровування води відбувається:
а) за температурою кипіння;
б) за будь - якої температури;
в) за конкретної температури залежить від рідини.

3. Під час кипіння температура рідини:
а) не змінюється;  б) збільшується;  в) зменшується.

4.    При плавлені кристалічної речовини енергія:
а) виділяється;  б) поглинається;  в) не змінюється.

5. Молекули в розплавленій речовині розташовані:
а) в строгому порядку;   б) без порядку.

6. Під час охолодження тіла розмах коливань молекул:
а) не змінюється;
б) збільшується;
в) зменшується.

7. Конденсацією називають явище, за якого відбувається:
а) випаровування не тільки з поверхні, але й із середини рідини;
б) перехід молекул з рідини в пару;
в) перехід молекули з пари в рідину.

8. Чи випаровується вода у відкритому посуді при 0°С?
а) випаровується; випаровування відбувається за різної температури;
б) не випаровується тому що при 0°С вода твердне;
в) не випаровується; створення пари відбувається під час кипіння.

9.При отвердінні краплі води, що з’явилися з хмаринок, …
а) поглинаються;
б) виділяються;
в) не змінюються.

10. Аморфні тіла характеризуються:
а) просторовою періодичністю  в розміщені рівноважних положень атомів;
б) хаотично розміщеними положеннями рівноваги атомів;
в) поєднанням впорядкованого й хаотичного розміщення положень рівноваги.


Теплові явища.
1.    Скільки ви знаєте способів зміни внутрішньої енергії ?
а) Один;   б) два;
в) три       г) чотири

2.    Що таке плавлення ?
а) Перехід речовини з твердого стану в рідкий ;
б) перехід речовини з твердого стану в газоподібний ;
в) перехід речовини з рідкого стану в твердий ;
г) перехід речовини з газоподібного в рідкий ;

3.    Рудольф Дизель створив :
а) парову машину;
б) парову турбіну;
в) двигун внутрішнього згорання;
г) газову турбіну;

4.    Тепловий рух частинок відкрив:
а) Броун;   б) Клапейрон;
в) Ньютон:   г) Шарль.

5.    З яких тактів складається цикл двигуна внутрішнього згоряння ?
а) Впуск, стиск, випуск;
б) впуск, випуск, робочий хід, стиск;
в) впуск, стиск, робочий хід, випуск;
г) робочий хід, впуск, стиск, випуск;

6.    Як називається інтенсивне пароутворення у всьому об’єм рідини ?
а) Випаровування;     б) конденсація;
в) кипіння;     г) конвекція;

7.    ККД ідеальної теплової машини визначив:
а) Шарль;   б) Броун;
в) Ньютон;    г) Саді Карно;

8.    Що таке конденсація ?
а) Перехід  речовини з твердого стану в рідкий;
б) перехід речовини з твердого стану в газоподібний;
в) перехід речовини з рідкого стану в твердий;
г) перехід речовини з газоподібного стану в рідкий;
9.    Який вид теплопередачі здійснюється між Землею і Сонцем;
а) Теплопровідність;    б) конвекція;
в) випромінювання;     г) теплообмін.
10.За якої температури замерзає вода в океанах ?
а) при 0 °С;    б) при 4 °С;
в) при -2 °С;   г) при -4 °С.

Варіант 2
1.    Прилад для вимірювання температури:
а) термометр;                б) барометр;
в) динамометр;             г)психрометр.

2.    Посудина, що зберігає страву гарячою:
а) банка;                        б)пляшка;
в) термос;                      г) кондиціонер.

3.    Що таке випаровування:
а) перехід речовини з твердого стану в рідкий;
б) перехід речовини з рідкого стану в газоподібний;
в) перехід речовини з рідкого стану у твердий;
г) перехід речовини з газоподібного стану в рідкий;

4.    Процес, оборотний до плавлення;
а) нагрівання;               б) кристалізація;
в) охолодження;           г) конденсація.
5.    Загальна назва машин, що перетворюють певний вид
енергії  у механічну енергію.
а) турбіна;                   б) радіатор;
в) паровоз;                   г) двигун.
6.Спосіб зміни внутрішньої енергії тіла , при якому не виконується механічна робота:
а) теплопровідність;
б) конвекція;
в) випромінювання;
г) теплопередача.
 7. Внутрішня енергія тіла збільшується, коли:
а) воно починає рухатися;
б) його нагрівають;
в) його піднімають на якусь висоту;
г) його охолоджують.
   8. Видатний італійський фізик XVI-XVII ст., який створив перший газовий     термометр – термоскоп:
 а) Фаренгейт;        б) Ремюр;
в) Галілей;              г)Кельвін.
  9. Конвекція в перекладі з латини означає:
   а) нагрівання;    б) перенесення;
   в) відведення;   г) охолодження.
10.Посуд для варіння і смаження іжі виготовляють з матеріалів, які:
а) добре проводять теплоту;
б) не дуже добре проводять теплоту;
в) зовсім не проводять теплоту
г) мають світлі кольори.

Постійний електричний стум
                                       Тестові завдання
1. Необхідно вдвічі зменшити силу струму в провіднику. Що для цього треба зробити ?
а) Вдвічі збільшити опір провідника;
б) опір провідника збільшити в 4 рази;
в)вдвічі зменшити опір провідника;
г) збільшити у 2 рази напругу.
2. Напругу на кінцях провідника збільшили вдвічі.
Як змінилася сила струму в провіднику?
а) Збільшилася у 2 рази;
б) зменшилася у 2 рази;
б) зменшилася у 4 рази;
г) збільшилася у 4 рази;
д) не змінилася;
3. Потрібно збільшити у 2 рази струм у колі при цьому опір зріс удвічі. Що треба для цього зробити?
а) збільшити напругу в 4 рази;
б) зменшити напругу в 4 рази;
в) збільшити напругу у 2 рази;
г) зменшити напругу у 2 рази;
д) збільшити напругу у 8 разів;
4. Як за даними, вказаними на цоколі електричної лампи  визначити її опір?
а) Поділити вказану напругу на силу струму;
б) помножити вказану напругу на силу струму;
в) поділити силу струму на вказану напругу;
г) опір лампи під час роботи дорівнює значенню напруги на ній;
д) за цими  даними визначити опір лампи неможливо;
5. На яку напругу розраховано електричну лампу опором 480 Ом якщо вона горить із повним розжаренням коли сила струму 0.25 А
а)120 В;
б)480 В;
в) 240 В;
г) 220 В;
д) 60 В;
6. У вольтметрі що показує 120 В сила струму дорівнює 15 мА. Визначте опір вольтметра.
а) 8 кОм;  б) 12 кОм; в) 240 В;  г) 220 кОм ;  д) 1,8 кОм.
7. Два резистори опорами 2 Ом і 4 Ом з’єднані паралельно. У якому з них сила струму більша й у скільки разів?
  а) У першому, у  2 рази; б) у першому у 8 разів; в) у другому у 2 рази; г) у другому у 8 разів; д) у обох сила струму однокова.
8. Для складання радіосхеми потрібно резистор опором 1,2 кОм. У розпорядженні телемайстра є резистори номіналами 100, 200, 300, 400, 500 і 600 Ом. Які резистори вибрати і як їх з’єднати щоб одержати потрібний опір?
  а) Опори 200, 400 і 600 Ом з’єднати послідовно;
б)  Опори 100, 500 і 600 Ом з’єднати паралельно;
в) з опором 600 Ом послідовно з'єднати паралельно з'єднувальні опори 400 і 200 Ом
г) 100, 200, 300 і 600 Ом , з'єднати послідовно;
д) опори 100, 500 і 600 Ом з'єднати послідовно.
9. Загальний опір п'яти однакових споживачів електроенергії, з'єднаних послідовно, дорівнює 200 Ом. Яким є опір кожного споживача?
а) 40 Ом; б) 1000 Ом; в) 50 Ом
г) 20 Ом; д) 400 Ом.
10. Два резистори опорами 1 Ом і 2 Ом приєднані паралельно до батарейки. На якому з них напруга більша й у скільки разів?
а) Напруга на обох опорах однакова;
б) на першому, у 2 рази; в) на другому, 2 рази;
г) на першому, в 4 рази; д) на другому, в 4 рази.
11. Моток дроту опором 20 Ом розрізали на 2 частини і з'єднали паралельно. Яким з'єднання?
а) 5 Ом; б) 10 Ом; в) 20 Ом;
г) 2 Ом; д) 40 Ом.
12. провід опором 15 Ом  складається  з 5 жил, кінці яких спаяні разом. Який опір однієї жили?
а) 75 Ом; б) 3 Ом; в) 20 Ом;
г) 10 Ом; д) 25 Ом.


  

Немає коментарів:

Дописати коментар